Tractament mecànic-biològic

 

Planta de tractament mecànic-biològic

 

La planta de tractament mecànic-biològic del Complex Mediambiental Milà tracta els residus domèstics, envasos lleugers i fracció FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) generats a l’illa de Menorca amb els següents objectius:

 • Separar i recuperar materials valoritzables
 • Aprofitament energètic
 • Disminuir el rebuig sortint de la planta

El tractament mecànic permet tractar la fracció resto i els envasos lleugers i el tractament biològic, per part seva, s’encarrega del compostatge de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM) i la Matèria Orgànica Recuperada (MOR) extreta del tractament mecànic de la fracció resto.

Tractament mecànic de la fracció resto i envasos lleugers

El procés de tractament mecànic des de la recepció dels residus en la planta fins a l’obtenció de material valoritzable és el següent:

 • Recepció i alimentació

  Recepció i alimentació
  Descàrrega dels residus i col·locació en la línia
   
 • Separació de residus en funció de la seva forma i grandària

  Separació de residus en funció de la seva forma i grandària

  A través d’un tromel rotatiu

 • Separació segons les seves característiques físiques

  Separació segons les seves característiques físiques

  Divisió dels fluxos de treball (rebuig, orgànic, envasos, etc.)

 • Separació automàtica d'envasos

  Separació automàtica d'envasos

  Separadors òptics cataloguen els envasos en PET, PEAD i brick

 • Separació automàtica de paper

  Separació automàtica de paper
  Recuperació de paper i cartó a través de separadors òptics
   

Tractament biològic: FORM i MOR

 

El procés de tractament biològic, des de la trituració i mescla de la fracció orgànica amb la fracció vegetal fins a l’obtenció del compost, és la següent:

 • Descomposició

  En túnels tancats amb control de temperatura, reg i ventilació

 • Refinament

  Amb un tromel es redueixen impropis per a fer més eficient la següent etapa

 • Maduració

  Procés aeròbic en solera de ventilació forçada
   
 • Refinament final

Consulta les tarifes per al dipòsit de residus
 
image008

Contacte

Ctra. Es Grau KM 2,5. Camí Milà. 07701. Mahón

Col·laboren